Sylwetki Wielkopolan 2023

Jeszcze w maju b.r. zaczynamy w kilku szkołach w Wielkopolsce, realizację programu warsztatów dziennikarskich – telewizyjnych, pod nazwą ” Sylwetki Wielkopolan „. Projekt został dofinansowany ponownie przez WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE.
Pierwsze zajęcia z podstaw języka filmu i początkach kina, odbędą się w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolski, w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pile, w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży oraz w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego w Rawiczu. Zainteresowanie projektem zgłosiły też dwie szkoły w Koninie oraz w Poznaniu i Lesznie.

W dniach 25 czerwca do 3 lipca b.r. planujemy warsztaty w Łebie, (w pierwszym terminie) dla uczestników szczególnie zainteresowanych i uzdolnionych. Pod okiem zawodowych operatorów kamer będzie można ćwiczyć formy dziennikarskie, w tym realizację wywiadu z seniorem z Pomorza.

1 Minuta w Puszczykowie

28 października 2022 roku w Muzeum im. Arkadego Fiedlera odbył się jeden z pokazów zestawu konkursowego, w obecności specjalnie powołanego Jury. Janusz Piwowarski – operator filmowy – przyznał swoją nagrodę filmowi INSTAGRAM VS REAL LIFE w realizacji Krystyny Rohalii; animator kultury filmowej – Marek Oliver Fiedler – przyznał nagrodę filmowi BODYGUARD Marii Fedorchuk; natomiast Pani Stefania Abbasova przyznała nagrodę dla filmu KAMYCZEK W WODZIE zrealizowanego przez Amelię Nieradka.

Wręczanie nagrody jednej z trzech laureatek „1 Minuta” w Puszczykowie.

Głosowanie widowni prowadzone było też w kilku miejscach w Wielkopolsce.

Widownia pokazu konkursowego w Muzeum im. Arkadego Fiedlera w Puszczykowie.

Projekt XX Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „1 Minuta” dofinansowało w 2022 roku WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE i POWIAT POZNAŃSKI.

Pytania o Historię

realizacja materiałów dokumentalnych przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej

W listopadzie 2022 roku zakończyła się realizacja programu trwającego prawie pół roku, pod nazwą „Pytania o Historię” Warsztaty Dziennikarsko – Historyczne, które zostały dofinansowane ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa„.

realizacja zapisu wideo przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pile
zapis wideo realizowany przez uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim, na tle pomnika i budynku Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich

W sześciu miejscach w Wielkopolsce realizowano warsztaty cykliczne których celem było zrealizowanie przez młodzież co najmniej jednej formy dziennikarsko-telewizyjnej. Nagranie formy dokumentalnej której tematem była wiedza historyczna na temat odzyskania niepodległości przez Polskę.

próby zapisu wypowiedzi przed kamerą realizowane przez uczniów Zespołu Szkół Górniczo Energetycznych w Koninie.
realizacja sondy dziennikarskiej w Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego w Rawiczu
realizacja sondy dziennikarskiej na temat wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim w Liceum Ogólnokształcącym im. Św. Barbary w Chodzieży.

Zapisy dokumentalne zrealizowane w miejscach upamiętniających Powstanie Wielkopolskie, powstawały z myślą o realizacji filmu krótkometrażowego. Montaż formy dziennikarsko-telewizyjnej został zaplanowany przez organizatorów pod koniec realizacji projektu „Pytania o Historię”. Realizacja tego punktu programu – wybór materiałów i montaż pierwszej przykładowej sceny w filmie – był również realizowany w formie warsztatów dostępnych dla zainteresowanych osób.

www.niepodlegla.gov.pl

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

XXV „Jedno Ujęcie” w Łebie zakończone

Dnia 30 sierpnia b.r. zakończył się program XXV Międzynarodowych Warsztatów Filmowych „Jedno Ujęcie” w Łebie. W tym roku frekwencja uczestników na miejscu była maksymalna na warunki, jakimi dysponujemy. Byli uczestnicy z Polski, Niemiec i Ukrainy, razem z opiekunami i prowadzącymi zajęcia ponad 60 osób.

Międzynarodowe Warsztaty Filmowe „Jedno Ujęcie” w Łebie zostały dofinansowane przez POLSKO-NIEMIECKĄ WSPÓŁPRACĘ MŁODZIEŻY i STOWARZYSZENIE FILMOWCÓW POLSKICH.

Ilość prac zgłoszonych do konkursu też była bardzo zadowalająca. Spośród 29 miniatur filmowych jury nagrodziło 12 prac filmowych. Główne nagrody, ufundowane przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich to tzw. Szafy – Złota im. prof. Henryka Kluby, dwie Srebrne i trzy Brązowe. Były też wyróżnienia ufundowane przez Firmę WINMAR z Poznania

Warsztaty Medialne w Łebie

W dwóch terminach – od 26 czerwca do 1 lipca oraz 1 lipca do 6 lipca 2022 roku – odbywały się warsztaty filmowe w Łebie. Realizowaliśmy programy dla grup uczestników w projektach medialnych „1 Minuta” i „Sylwetki Wielkopolan”.

Pod czujnym okiem instruktorów młodzież z Wielkopolski ćwiczyła praktyczne działania, przygotowujące do realizacji form dziennikarskich.

Warsztaty w Łebie były dofinansowane przez WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE.

Pytania o historię

Jeszcze w maju 2022 roku fundacja rozpoczęła realizację projektu edukacyjnego „Pytania o Historię” w szkołach średnich w Wielkopolsce. Program został dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

na ćwiczeniach dziennikarskich w czerwcu – uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży

Pierwsze terminy programu obejmował zajęcia: nauki filmowania ( podstawy języka filmu, praktyka operatora kamery i reżysera filmowego ) oraz wstęp do nauki dziennikarstwa telewizyjnego. W okresie letnim zorganizowaliśmy udział uczestników projektu na Warsztatach Medialnych w Łebie. Byli uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego z Krzyża Wielkopolskiego i uczestnicy z grupy medialnej w Poznaniu;

sonda „Niepodległa” z uczestnikami warsztatów filmowych „Jedno Ujęcie” z Polski i Ukrainy w Łebie

We wrześniu powróciliśmy do programu „Pytania o Historię” w pięciu miejscach w Wielkopolsce: w Liceach Ogólnokształcących w Rawiczu, Chodzieży, Krzyżu Wielkopolskim, Środzie Wielkopolskiej i Grupie „Filmowiec” w OK „Wierzbak” w Poznaniu. Rozpoczęliśmy też zajęcia w dwóch nowych miejscach, w Liceum Ogólnokształcącym w Pile i Zespole Szkół Górnictwa i Energetyki w Koninie.

Projekty w Wielkopolsce

Od kwietnia b.r. fundacja realizuje dwa projekty edukacji filmowej w Wielkopolsce. Warsztaty pod nazwą „Sylwetki Wielkopolan” i „Moja Wielkopolska” w ramach Międzynarodowego Festiwalu „1 Minuta”, dofinansowane przez Województwo Wielkopolskie. Warsztaty realizowane są w kilkunastu miejscowościach, głównie w szkołach średnich ale też w ośrodkach kultury w Wielkopolsce.

uczniowie Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie;
uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile;
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Kostrzynie w Wielkopolsce;
uczniowie Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży;

Czas dla Powiatu 2022

Fundacja „Filmowiec” prowadzi od kwietnia b. r. zajęcia edukacyjne w ramach warsztatów „Czas dla Powiatu”, towarzyszących XX Festiwalowi Filmowemu „1 Minuta”. Projekt prowadzony jest cyklicznie w trzech miejscach w Powiecie Poznańskim, w Bibliotece Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz i Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie;

w Zespole Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy.

oraz w Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Kostrzynie.

Projekt Festiwalu Filmowego „1 Minuta” został dofinansowany przez POWIAT POZNAŃSKI.

Fundacja pomaga

Fundacja „FILMOWIEC” zorganizowała pomoc (współfinansowaną przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży) dla naszych przyjaciół filmowców ze wschodniej Ukrainy. Oprócz pomocy socjalnej organizujemy też zajęcia kulturalne, związane tematycznie z filmem i fotografią. W program pomocy zaangażowani są wolontariusze z Polski i Niemiec.

1 Minuta w Kostrzynie

Pokaz konkursowy „1 Minuta” 2 grudnia 2021 roku w kinie „Za Rogiem” w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Kostrzynie, zainicjował pokazy dla publiczności.

Na tym pokazie swoje nagrody przyznali Jurorzy.

Zestaw konkursowy był pokazywany również w innych miejscach a widownia głosowała na filmy i tworzyła swój werdykt. W innych miejscach odbywały się też warsztaty towarzyszące pod hasłem „Czas dla Powiatu”.

Poniżej treść protokołu festiwalu 1 Minuta stworzonego przez Jury.

PROTOKÓŁ JURY

Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „1 Minuta”

Jury Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „1 Minuta”, po obejrzeniu 19 filmów przyznało swoje nagrody i wyróżnienia.

Nagrody główne – akredytacje udziału w Międzynarodowych Warsztatach Filmowych w Łebie w okresie letnim, organizowane przez Fundację „Filmowiec” oraz upominek kartę pamięci;
Pani IRENA GUZIŃSKA (Biblioteka Publiczna, Miejska i Gminna w Kostrzynie), postanowiła przyznać nagrodę za film: GLOWIN IN THE DARK dla Minou Kropp; Pan JANUSZ PIWOWARSKI – operator filmowy, postanowił przyznać nagrodę za film: MUCHA dla Aleny Makarovej; Pani JOANNA SOBIK (animator kultury filmowej), postanowiła przyznać nagrodę za film: WIELKI KICH dla Janka Halasza oraz Marcela Małeckiego;

Ponadto Jury przyznało wyróżnienia rzeczowe w zestawie” książek, płyt oraz karty pamięci dla autorów: WAR AND PIECE – Anny Parfenovej; POWRÓT DO DOMY CZYLI JAK POKONAĆ KORONAWIRUSA -Pracownia Animacji przy Szkole Podstawowej w Czerlejnie; SŁONECZNIKI – Julii Czechowskiej.

Projekt festiwalu „1 Minuta” został dofinansowany przez POWIAT POZNAŃSKI.