1 Minuta

Regulamin

1 Minuta

XX Międzynarodowy Festiwal Filmowy

REGULAMIN

1. Pokazy publiczne filmów konkursowych XX Międzynarodowego Festiwalu        Filmowego „1 Minuta” odbędą się w październiku 2022 roku, w kilku miejscach, głównie w Wielkopolsce.

2. W pokazie  konkursowym  „1 Minuta”  mogą  wziąć udział  filmy  zrealizowane w latach 2020-2022. Filmy nie mogą być realizacjami komercyjnymi ( np. na zlecenie telewizyjne lub agencji reklamowej ), za które autor otrzymał wynagrodzenie.

3. Komisja Kwalifikacyjna po wstępnym przeglądzie zgłoszonych prac, może nie dopuścić do konkursu filmu ze względów technicznych lub innych, o czym powiadomi autora.

4. Również w tym roku konkurs filmowy został zaplanowany w dwóch kategoriach czasowych:  do  jednej  minuty   oraz   ponad  jedną  minutę – ale mniej niż dwie minuty. Ostateczną decyzję o podziale na dwie kategorie czasowe pozostawiamy Jury powołanemu przez organizatora.  

5. Filmy z Kartą Filmu można dostarczyć na płycie DVD (DVD-wideo). Film można
też zgłosić drogą elektroniczną (www.wetransfer.com) na adres: pm@filmowiec.org.pl

6. Filmy drogą pocztową należy dostarczyć z Kartą Filmu na adres: Fundacja „Filmowiec” (1 Minuta), ul. Mazowiecka 10,  61-617 Poznań.
7. Termin nadsyłania lub dostarczenia filmów upływa 30 września 2022 roku.

8. Filmy konkursowe będzie oceniać widownia na specjalnych pokazach, organizowanych w szkołach, ośrodkach kultury i w innych miejscach. Organizator planuje też pokazy konkursowe za pośrednictwem strony internetowej www.kursfilmowy.pl Organizator powoła również Jury, które przyzna nagrody w czterech kategoriach wiekowych: do 10 lat, 11-14 lat, 15-18 lat i powyżej 18. Nagrody rzeczowe, pieniężne oraz w postaci dyplomów i akredytacji, zostaną wręczone obecnym na ceremonii laureatom lub ich przedstawicielom. W sytuacji szczególnej będą do odbioru w ustalonym miejscu – nie przewidujemy wysyłania drogą pocztową.

9. Nadesłane filmy nie będą odsyłane autorom i pozostaną w archiwum festiwalu.

10. Autor – producent zgłaszając film na festiwal „1 Minuta” wyraża zgodę na pokazy filmu w czasie festiwalu oraz po jego zakończeniu. Autor wyraża zgodę na kopiowanie filmu w celach archiwizacji, jak również dla pokazów konkursowych na stronie internetowej i związanych z promocją festiwalu.
11. Za organizację i przebieg festiwalu odpowiedzialny jest dyrektor organizacyjny Piotr Majdrowicz

 https://www.facebook.com/MFF1Minuta     filmowiec.org.pl      kursfilmowy.pl

Festiwal  „1 Minuta”  został  dofinansowany  przez  WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE         i  POWIAT POZNAŃSKI