Fazy/Phase

MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY FILMU ANIMOWANEGO
INTERNATIONALER TRICKFILMWORKSHOP

od  5.  do  13. października  2024
vom 5.  bis  13. Oktober  2024

w Kudowie Zdroju        in Kudowa Zdroj (Kurort an der polnisch–tschechischen Grenze)

Ośrodek Wypoczynkowy ORION I,  al. Jana Pawła II  2,  57-350 Kudowa Zdrój
pokoje: 2- lub 3-osobowe z łazienkami       Zimmer: Doppel- bzw. Dreibettzimmer mit Bad uczestnicy z Niemiec, Ukrainy i Polski                 TN aus: Deutschland, Ukraine und Polen

OPIEKUNOWIE: wybitni polscy i niemieccy twórcy filmów animowanych – Witold Giersz, Ulf Grenzer (Filmuniversität Babelsberg), Rolf Birn, Magda Bryll, Agnieszka Kucharska. MENTOREN sind die erfahrenen polnischen und deutschen Trickfilmregisseure: Witold Giersz, Ulf Grenzer (Filmuniversität Babelsberg), Rolf Birn, Magda Bryll, Agnieszka Kucharska.

Przygotowaliśmy dla Was: stanowiska do animacji i kompletne wyposażenie cyfrowe do nagrywania i obróbki obrazu + studio dźwiękowe
Es stehen für Euch bereit: Tricktische und komplette DIGITALE AUFZEICHNUNG und BEARBEITUNG + TONSTUDIO

KOSZT: 1400 PLN – program + pobyt (z całodniowym wyżywieniem)
(w uzasadnionych przypadkach możliwe zwolnienie z opłaty)
TEILNEHMERGEBÜHR: 300 € -Workshop mit Vollpension
(in begründeten Fällen – mögliche Kostenbefreiung)

ORGANIZATORZY: Fundacja FILMOWIEC z Poznania
Co-op.: FANTASIA e.V. z Drezna
ORGANISATION: Stiftung FILMEMACHER aus Poznan
Co-op.: FANTASIA e.V. aus Dresden

KONTAKT: Jacek Wojtas (+48 601 679861; jacek@filmowiec.org.pl)
KONTAKT: Rolf Birn (+49 175 4010923; rbirn@web.de)

WSPARCIE FINANSOWE              FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG