Studium Realizacji Telewizyjnej

            KURS OPERATORSKI   w Poznaniu od  25 września 2021 roku

Przyjmujemy już zapisy na trzymiesięczny Kurs Operatorski. Program zaplanowano w weekendy w Poznaniu, głównie w soboty ewentualnie też w niedziele w Ośrodku Kultury „Wierzbak”  przy  ul. Wojska Polskiego 8  w Poznaniu.

Z każdą osobą pełnoletnią która prześle Kartę Zgłoszenia, przeprowadzamy rozmowę kwalifikacyjną i po uzgodnieniu podpiszemy umowę o wzajemnych zobowiązaniach. Fundacja organizuje kursy pokrywając wszystkie koszty z wpłat darowizn. Ustalamy je dla wszystkich w sposób jednolity ale zależny od ilości podpisanych porozumień. 

Prosimy o deklaracje – kartą zgłoszenia – udziału Kursie Operatorskim najpóźniej do  21 września  2021 roku  Terminy zajęć i program  mogą być skorygowane  w wyniku konsultacji  z  zadeklarowanymi uczestnikami.

Konsultacje prowadzi Piotr Majdrowicz  – kierownik Studium RTV,         tel. 880 383 887.

Nie trzeba mieć własnego sprzętu do zajęć. Fundacja udostępnia materiały i własny sprzęt.   Praktyki będziemy prowadzić  w małych grupach.

Uczestnicy  kursu  którzy  zaliczą  wszystkie  ćwiczenia  i  co najmniej  80 % obecność, otrzymują Dyplom Ukończenia Kursu Operatorskiego. Wszyscy uczestnicy którzy będą obecni na większości zajęć i nie koniecznie zaliczą wszystkie ćwiczenia, otrzymają zaświadczenie o udziale w programie Kursu Operatorskiego.

Naukę będzie można kontynuować ( dla zainteresowanych jako drugi semestr Studium RTV ) na praktykach dziennikarskich-telewizyjnych.

Harmonogram pierwszych zajęć  (soboty 10.3o – 14.oo)

25 września 2021  _zajęcia z podstaw języka filmu oraz analiza warsztatowa prac uczestnika. _zajęcia z podstaw języka filmu oraz analiza warsztatowa prac zaprezentowanych przez uczestników.

9 października 2021 _ćwiczenia z kamerą oraz analiza warsztatowa  zapisów wideo zrealizowanych na zajęciach przez uczestników kursu. Ustalenia dotyczące sesji wyjazdowej w okresie letnim.

……………………………………………………………………………………………………………………..

Krótka historia Studium Realizacji Telewizyjnej w Poznaniu

historia …w budowie.