Studium Realizacji Telewizyjnej

            KURS OPERATORSKI   w Poznaniu od  20 kwietnia 2023 roku

Przyjmujemy już zapisy na trzymiesięczny Kurs Operatorski. Program zaplanowano w weekendy w Poznaniu, głównie w soboty ewentualnie też w niedziele w Ośrodku Kultury „Wierzbak”  przy  ul. Wojska Polskiego 8  w Poznaniu.

Z każdą osobą pełnoletnią która prześle Kartę Zgłoszenia, przeprowadzamy rozmowę kwalifikacyjną i po uzgodnieniu podpiszemy umowę o wzajemnych zobowiązaniach. Fundacja organizuje kursy pokrywając wszystkie koszty z wpłat darowizn. Ustalamy je dla wszystkich w sposób jednolity ale zależny od ilości podpisanych porozumień. 

Prosimy o deklaracje – kartą zgłoszenia – udziału Kursie Operatorskim najpóźniej do  31 marca  2023 roku  Zgłoszenia elektronicznie na adres:  biuro@kursfilmowy.pl    Terminy zajęć i program  mogą być skorygowane  w wyniku konsultacji  z  zadeklarowanymi uczestnikami.

Konsultacje prowadzi  Piotr Majdrowicz  –  kierownik Studium Realizacji Telewizyjnej w Poznaniu:   tel. 880 383 887.

Nie trzeba mieć własnego sprzętu do zajęć. Fundacja udostępnia materiały i własny sprzęt.   Praktyki będziemy prowadzić  w małych grupach.

Uczestnicy  kursu  którzy  zaliczą  wszystkie  ćwiczenia  i  co najmniej  80 % obecność, otrzymują Dyplom Ukończenia Kursu Operatorskiego. Wszyscy uczestnicy którzy będą obecni na większości zajęć i nie koniecznie zaliczą wszystkie ćwiczenia, otrzymają zaświadczenie o udziale w programie Kursu Operatorskiego.

Naukę będzie można kontynuować ( dla zainteresowanych jako drugi semestr Studium RTV ) na praktykach dziennikarskich-telewizyjnych.

Harmonogram pierwszych zajęć  (soboty 10.3o – 15.oo)

20 kwietnia 2023  _zajęcia z podstaw języka filmu oraz analiza warsztatowa prac uczestnika. _zajęcia z podstaw języka filmu oraz analiza warsztatowa prac zaprezentowanych przez uczestników.

10 maja 2023 _ćwiczenia z kamerą oraz analiza warsztatowa  zapisów wideo zrealizowanych na zajęciach przez uczestników kursu. Ustalenia dotyczące sesji wyjazdowej w okresie letnim. 

8 – 12 czerwca 2022  _praktyki operatorskie w Łebie.

……………………………………………………………………………………………………………………..

Krótka historia Studium Realizacji Telewizyjnej w Poznaniu

historia …w budowie.