1 Minuta _festiwal zakończony

PROTOKÓŁ JURY
Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „1 Minuta”

Jury Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „1 Minuta” po obejrzeniu 28 filmów – na wniosek organizatora – wybrało 15 filmów do prezentacji konkursowej za pośrednictwem strony internetowej.  Jury postanowiło zrezygnować z podziału filmów na dwie kategorie czasowe.  Spośród finałowych 15 filmów każdy z Jurorów przyznał swoją nagrodę i wyróżnienia.

Nagrody główne – akredytacje udziału w Międzynarodowych Warsztatach Filmowych  w Łebie w okresie letnim, organizowanych przez Fundację „Filmowiec” oraz upominek, kartę pamięci;

Pani Krystyna Fiedler – artysta sztuk wizualnych, postanowiła przyznać nagrodę za film:  I WANNA BE FREE  (w kategorii wiekowej 11 – 14 lat)  dla  Iryny Vertiuk;

Pan Janusz Piwowarski – operator filmowy, postanowił przyznać nagrodę za film:  CHOICE  (w kategorii wiekowej 18 +) dla Alicji Kucharskiej;

Pan Piotr Majdrowicz – animator kultury filmowej, postanowił przyznać nagrodę za film:  BUL BUL (w kategorii wiekowej 15 – 18 lat)  dla  Natalii Wróbel;

Ponadto Jury przyznało trzy wyróżnienia rzeczowe w postaci zestawu: książek, płyt wideo oraz karty pamięci, dla autorów filmów: 

BLUE  (w kategorii wiekowej 15 – 18 lat)  zrealizowanego przez Erykę Wolna;  LITLE PELLET  (w kategorii wiekowej 11 – 14 lat) zrealizowanego przez Polę Wojtaś ;  NEW LIFE  ( w kategorii wiekowej 11 -14 lat)  zrealizowanego przez Marię Wiśniewską.

Jury postanowiło przyznać również nagrodę specjalną, w postaci akredytacji na Międzynarodowe Warsztaty Filmowe  w Łebie, ufundowaną przez Prezesa Fundacji „Filmowiec” dla autora filmu zagranicznego pt:  BUMERANG  w realizacji  BARENDA VOGELA  z Niemiec  (w kategorii wiekowej  11 – 14 lat) .

Jury przyznało również wyróżnienie w postaci dyplomu uznania dla filmu autora z zagranicy,  TRANSFILM   w realizacji  Anny Jacquerioz  (w kategorii 18 +).           

………………………………………………………

Niezależnie od werdyktu Jury – powołanego przez organizatora – za pośrednictwem strony internetowej odbyła się prezentacja zestawu filmów konkursowych do oceny przez internautów. W ciągu 5 dni ( od 3 do 7 grudnia 2020 roku )  nadesłano 177 wiadomości elektronicznych – głosów oceniających filmy konkursowe.  Najwięcej punktów w wyniku głosowania internautów,  465  otrzymał film p.t.  JUST SMILE  w realizacji  Stanisława Kozłowskiego. 

Kolejną osiemnastą już edycję projektu „1 Minuta” Międzynarodowy Festiwal Filmowy dofinansował POWIAT POZNAŃ.