1 Minuta w Poznaniu

16. grudnia 2023 roku w Domu Tramwajarza w Poznaniu odbył się pokaz warsztatowy filmów zestawu konkursowego „1 Minuta”. Pan Janusz Piwowarski – operator filmowy odczytał postanowienia Jurorów, dotyczące wyboru filmów do nagród.

Treść protokołu JURY i oceny widzów z pokazów w szkołach, publikujemy na osobnej stronie; wejście przez górną zakładkę;

W Domu Tramwajarza – można się też przyłączyć 2. lutego 2024 roku do grupy warsztatowej, działającej obecnie w piątki w godz. od 16 do 17.3o …lub dłużej. Zajęcia są bezpłatne – zgłoszenia: pm@filmowiec.org.pl

Festiwal Filmowy „1 Minuta” organizowany od 21 lat w Wielkopolsce, poprzedziły warsztaty filmowe organizowane w szkołach. Tam też, do 19. grudnia odbywały się pokazy konkursowe z oceną przez widzów. Suma ocen stworzyła werdykt widzów który od 12. do 20.grudnia b.r. był publikowany na naszej stronie.

zajęcia warsztatowe w Szkole Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Rawiczu;
zajęcia w Szkole Podstawowej w ZSO w Krzyżu Wielkopolskim
w Szkole Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Koninie
Młodzieżowe Centrum Profilaktyki ALTERNATYWZA w Lesznie.
w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Paczkowie;

W wakacje letnie odbyły się warsztaty reżyserskie w Łebie;

Projekt Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „1 Minuta”, odbywa się dzięki dofinasowaniu WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO.