„321-Start” Festiwal Twórczości Medialnej Młodzieży w 2016 roku.

logo_men2         Projekt edukacji medialnej pod nazwą „321-Start” Festiwal Twórczości Medialnej Młodzieży został przeprowadzony w 2016 roku w 9 miejscach – w gimnazjach i szkołach średnich w województwach Dolnośląskim, Łódzkim, Mazowieckim i Wielkopolskim. Cykliczne zajęcia warsztatowe, na przestrzeni czterech miesięcy,  finalizowane zapisami dokumentalnymi pod hasłem „Symbole Miejsc”. Zajęcia były uzupełnione plenerami fotograficznymi – historycznymi  oraz  specjalnymi, często związanymi z konsultacjami na uczelni artystycznych (Łódź, Poznań).

2012-05-20-10548 Plener fotograficzny-historyczny  na  Ostrowie Lednickim, w Gnieźnie  i  w  Poznaniu.

2012-05-16-10502 Zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego i udział w Festiwalu UP TO 21 w Warszawie.

2012-05-15-10390

Zwiedzanie Muzeum Poznańskiego Czerwca w Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu;

2012-02-04-9141

Zwiedzanie Muzeum Kinematografii  oraz  Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Teatralnej i Telewizyjnej w Łodzi;

zdjecie1235

2012-08-27-116032012-08-27-11616

2012-08-27-11597

Zajęcia edukacyjne medialne z warsztatu dziennikarskiego telewizyjnego „Symbole Miejsc” były prowadzone w dziewięciu szkołach. We wszystkich miejscach odbyły się też pokazy konkursowe festiwalu „321-Start” na których młodzież oceniała filmy,  tworząc werdykt festiwalu.  Były to zajęcia  w Gimnazjum  im. Noblistów w Rokietnicy,  gdzie uczniowie przeprowadzili sondę dziennikarską na temat herbu miasta;

2015-06-19-7552

Uczniowie z Gimnazjum w Rokietnicy najwyżej ocenili film pt:  NARODZINY SZTUKI 105,5 pkt,  dalej   LAST_CHANCE  101 pkt,  PONIEDZIAŁEK  99 pkt,  NOWE PRZYGODY CZERWONEGO KAPTURKA  98 pkt,  KWIECISTY UŚMIECH  95,5 pkt, PRZEMIANY  76 pkt, 123-RYSIEK  70,5 pkt,  TRANSAKCJA  70 pkt,  BALONIK  68 pkt,  ZBIORY  67,5 pkt,  HA_TRZY  64,5 pkt,  CZY WYSTARCZY ODWAGI  60 pkt,  ROBOL  59 pkt,  GRAND OFF 58,5 pkt,  EKSPERYMENT 55 pkt,  BOJANOWSKI JEST BOSKI  54,5 pkt,  DOBRY WYBÓR  53,5 pkt,  EXPERIMENT  53,5 pkt,  KULISY 52  49 pkt,  1 MINUTA O TYBECIE 36 pkt;

                                                                   ***

2012-09-01-11683

Uczniowie z Liceum Ogólnokształcącym Zespołu Szkół Publicznych im Jana Pawła II w Kudowie Zdroju  przeprowadzili wywiad z artystą rzeźbiarzem Andrzejem Wszołkiem. Artysta jest m. innymi autorem projektów dwóch herbów, Polanicy Zdrój oraz Kudowy Zdrój.  Spotkanie autorskie zostało zorganizowane w Gimnazjum  w  Kudowie Zdroju.  Pokaz konkursowy oceniono w następujący sposób: KWIECISTY UŚMIECH  39 pkt, LOST_CHANCE  37,5 pkt, PONIEDZIAŁEK  37 pkt,  NOWE PRZYGODY CZERWONEGO KAPTURKA  35 pkt, TRANSAKCJA  26 PKT,  123 RYSIEK  24,5 pkt,  ROBOL 24,5 pkt, BOJANOWSKI JEST BOSKI 24,5 pkt, HA TRZY 24 pkt, GRAND OFF 23 pkt, NARODZINY SZTUKI 22,5 pkt, EXPERIMENT 21,5,  BALONIK 20,5 pkt,  PRZEMIANY 20,5 pkt,  CZY WYSTARCZY ODWAGI  20 pkt, KULISY 52  16,5 pkt,  DOBRY WYBÓR  15,5 pkt, ZBIORY 12 pkt,  EKSPERYMENT  8,5 pkt;

2012-06-18-11105

W Gimnazjum nr 3  im. Henryka Sienkiewicza w Kutnie  filmy oceniano w następujący sposób:  ROBOL 45 pkt, TRANSAKCJA   41 pkt,   PONIEDZIAŁEK  40,5 pkt,   124 RYSIEK   38,5 pkt, LOST_CHANCE 37 pkt, NARODZINY SZTUKI 36,5 pkt,  HA_TRZY 33,5 pkt, PRZEMIANY  28 pkt,  EXPERIMENT 26,5 pkt,  CZY WYSTARCZY ODWAGI  23 pkt,  BALONIK 21 pkt, BOJANOWSKI JEST BOSKI  21 pkt,  DOBRY WYBÓR  19 pkt,  1 MINUTA O TYBECIE 18,5 pkt,  KWIECISTY UŚMIECH  18 pkt,   NOWE  PRZYGODY  CZERWONEGO KAPTURKA 18 pkt,  KULISY 52  10 pkt,  GRAND OFF  10 pkt,  ZBIORY 7,5 pkt,  EXPERYMENT  7,5 pkt.

2012-05-15-10463

W Gimnazjum Integracyjnym nr 52 w Warszawie natomiast, najwyżej uczniowie ocenili film PONIEDZIAŁEK przyznając 45 pkt,  KULISY 52 zebrały 44 pkt, GRAND OFF 38,5 pkt, BOJANOWSKI JEST BOSKI  37 pkt,  NARODZINY SZTUKI  35 pkt,  DOBRY WYBÓR i TRANSAKCJA po 29,5 pkt, ROBOL 28,5 pkt,  LOST_CHANCE  i  1 MINUTA O TYBECIE po 25,5 pkt, KWIECISTY UŚMIECH 25 pkt, CZY WYSTARCZY ODWAGI i NOWE PRZYGODY CZERWONEGO KAPTURKA po 24,5 pkt,  BALONIK 23,5 pkt, ZBIORY 23 pkt, HA_TRZY i 123 RYSIEK po 20 pkt, EKSPERYMENT 18,5 pkt, PRZEMIANY 18 pkt, EXPERIMENT 14,5 pkt.

                                                                  ***2012-06-30-11184

W Gimnazjum nr 1  im. Powstańców Wielkopolskich w Szamotułach  dwa  filmy  PONIEDZIAŁEK  i  TRANSAKCJA  zebrały po 32 pkt,  BOJANOWSKI JEST BOSKI  31 pkt,  NARODZINY SZTUKI  29 pkt,  NOWE  PRZYGODY  CZERWONEGO KAPTURKA  27 pkt,  CZY WYSTARCZY ODWAGI  i  LOST CHANCE   po  26 pkt,  KWIECISTY UŚMIECH i  124 RYSIEK   25 pkt,   BALONIK  i  DOBRY WYBÓR  oraz  KULISY 52  zebrały po 24 pkt,  PRZEMIANY i ROBOL  po 23 pkt,  1 MINUTA O TYBECIE 22 pkt,  EKSPERYMENT  21 pkt,   HA_TRZY  i  ZBIORY  po  20 pkt,   EXPERIMENT  19 pkt, GRAND OFF 18 pkt.

***

W Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Luboniu punkty otrzymały:  124 RYSIEK  43 pkt,   NOWE  PRZYGODY  CZERWONEGO  KAPTURKA   41 pkt,  LOST_CHANCE 39,5 pkt,  KWIECISTY UŚMIECH  37,5 pkt,  TRANSAKCJA  36 pkt, 1 MINUTA O TYBECIE  35,3 pkt,  CZY WYSTARCZY ODWAGI  34,5 pkt, PONIEDZIAŁEK  33 pkt,  ROBOL  i  KULISY 52  po  25,5 pkt,  NARODZINY SZTUKI  i  ZBIORY po 23 pkt,  EKSPERYMENT i GRAND OFF  po  21,5 pkt,  BALONIK  21 pkt, DOBRY WYBÓR 18 pkt, EXPERIMENT  i  BOJANOWSKI JEST BOSKI  17,5  pkt,  HA_TRZY  17 pkt;

2016-03-23-8736

***

W Gimnazjum nr 1  im. Henryka Sienkiewicza w Łowiczu  filmy oceniano w następujący sposób: DOBRY WYBÓR  84 pkt;  KWIECISTY UŚMIECH  76 pkt;  NOWE PRZYGODY CZERWONEGO  KAPTURKA  60 pkt;   PONIEDZIAŁEK  57 pkt;  124 RYSIEK  55 pkt;  LOST_CHANCE   i  TRANSAKCJA  po  54,5 pkt;  EKSPERYMENT  52,5 pkt;   BALONIK 49 pkt;   NARODZINY SZTUKI  45 pkt;   HA_TRZY  39 pkt;  BOJANOWSKI JEST BOSKI 38 pkt;   CZY  WYSTARCZY  ODWAGI   36 pkt;   ROBOL  33 pkt;   KULISY 52   32 pkt;   EXPERIMENT  i  GRAND OFF  po  27 pkt;  1 MINUTA O TYBECIE  24 pkt,  PRZEMIANY  21 pkt;  ZBIORY  20 pkt;

2012-06-12-11042

Pokaz konkursowy filmów  w  Gimnazjum nr 2   im. Żołnierza Polskiego  w  Strzelinie oceniono następująco:  PONIEDZIAŁEK  68 pkt, NARODZINY SZTUKI  62,5 pkt,  KWIECISTY UŚMIECH  61 pkt,  DOBRY WYBÓR 60 pkt, LOST_CHANCE  oraz  NOWE  PRZYGODY  CZERWONEGO  KAPTURKA   57,5 pkt,  ROBOL  i  GRAND OFF  50,5 pkt,  EKSPERYMENT  49 pkt,  BOJANOWSKI JEST BOSKI  46 pkt,  TRANSAKCJA  44,5 pkt,  CZY WYSTARCZY ODWAGI   42,5 pkt,  PRZEMIANY  40 pkt,  1 MINUTA O TYBECIE   39,5 pkt,  124 RYSIEK,  BALONIK,  KULISY 52   po  38,5 pkt,  EXPERIMENT  30 pkt,  ZBIORY  29,5 pkt;

2011-12-31-8907

Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Krzyżu Wielkopolskim oceniło filmy następująco:  PONIEDZIAŁEK  39 pkt, NOWE PRZYGODY CZERWONEGO KAPTURKA 37 pkt, KWIECISTY UŚMIECH  36 pkt, PRZEMIANY  i  LOST_CHANCE  po 32 pkt,  TRANSAKCJA  30 pkt,  CZY WYSTARCZY ODWAGI i DOBRY WYBÓR  po 29 pkt, BALONIK  28 pkt, 124 RYSIEK  27 pkt; KULISY 52, NARODZINY SZTUKI  i  EXPERIMENT  po 26 pkt, HA_TRZY  25 pkt,  BOJANOWSKI JEST BOSKI  i  GRAND OFF  po 23 pkt,  ROBOL 20 pkt,  1 MINUTA O TYBECIE  14 pkt, EKSPERYMENT  13 pkt.

2011-12-25-8886

Projekt  „321-Start” Festiwal Twórczości Medialnej Młodzieży był współfinansowany przez MINISTERSTWO  EDUKACJI  NARODOWEJ..