Czas na sport 2020

Fundacja „Filmowiec” realizowała do 30 listopada 2020 roku kolejną edycję projektu o tematyce sportowej, dzięki dofinansowaniu  MIASTA  POZNANIA.  Od czerwca b. r. „ostro ruszyliśmy do dzieła” dzięki temu udało się zrealizować serię praktyk w plenerach w czasie treningów i zawodów sportowych. Szczególnie zainteresowani uczestnicy brali udział w plenerze fotograficznym i wideo w czasie rywalizacji najmłodszych lekkoatletów, w bardzo widowiskowej dyscyplinie sportu jaką jest skok o tyczce.  

We wrześniu b. r.  udało się jeszcze przeprowadzić kilka terminów wykładów z podstaw dziennikarstwa telewizyjnego w kilku  szkołach i ośrodku kultury. W październiku jednak musieliśmy nasze bezpośrednie działania ograniczyć, ze względu na zarządzenia związane z pandemią covid-19.  Organizowanie spotkań ze sportowcami w klasie nie doszło oczywiście do skutku. Jedno udało się zorganizować ale tylko w dozwolonym wymiarze, w grupie do pięciu uczestników. Zapowiadane wcześniej działanie konkursowe za pośrednictwem strony internetowej zostało ogłoszone w połowie listopada b. r.  Odzew w postaci zgłoszeń prac nastąpił ale na razie w bardzo małym stopniu. Postanowiliśmy przedłużyć działanie mimo że termin projektu został oficjalnie zamknięty. Fundacja będzie kontynuowała konkurs własnymi środkami – sytuacja jest wyjątkowa i będziemy w miarę możliwości prowadzić dalej program.

Prace do konkursu ujęć sportowych proszę zgłaszać do 11 grudnia 2020 roku za pośrednictwem strony:  www.kursfilmowy.pl