Fundacja pomaga

Fundacja „FILMOWIEC” zorganizowała pomoc (współfinansowaną przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży) dla naszych przyjaciół filmowców ze wschodniej Ukrainy. Oprócz pomocy socjalnej organizujemy też zajęcia kulturalne, związane tematycznie z filmem i fotografią. W program pomocy zaangażowani są wolontariusze z Polski i Niemiec.