Na sportowo – na Jeżycach

W czterech szkołach na Jeżycach w Poznaniu oraz w Ośrodku Kultury „Wierzbak” odbywały już zajęcia warsztatów medialnych dla młodzieży pod hasłem „Na sportowo”. Uczestnicy brali udział w wykładach z podstaw języka filmu oraz dziennikarstwa tv.  Warsztaty to też zajęcia praktyczne realizacji medialnych – form dziennikarskich-telewizyjnych: zapowiedź, sonda, wywiad.  Szczególnie zainteresowani brali udział w praktykach w plenerze, organizowanych w czasie zawodów sportowych, na treningach sportowców lub w hali.

Projekt  został  dofinansowany  z  budżetu   MIASTA  POZNANIA   w ramach  zadania CENTRUM  INICJATYW  LOKALNYCH – REGRANTINGOWE.