NA SPORTOWO

Od sierpnia do końca listopada b. r.  trwały zajęcia Warsztatów Medialnych dla Młodzieży pod nazwą  „Na sportowo”.  Jak  sama  nazwa  wskazuje  tematem  warsztatów dziennikarskich – telewizyjnych były zagadnienia związane z szeroko rozumianą kulturą sportową, przede wszystkim wśród młodzieży. W pięciu miejscach realizowano materiały warsztatowe na tematy sportowe, część w szkołach a po części na arenach sportowych. Do realizacji programu „Na sportowo” włączyło się pięć podmiotów:  Stowarzyszenie Lekkoatletyczne „Olimpia” Poznań;Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Poznaniu;Szkoła Podstawowa nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Poznaniu;Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi;oraz grupa filmowców działałąca przy Fundacji „Filmowiec”, korzystająca z gościnności Ośrodka Kultury „Wierzbak” na Sołaczu;

Projekt  był  dofinansowany  z  budżetu   MIASTA POZNANIA   w  ramach  zadania Centrum Inicjatyw Lokalnych – Regrantingowe.