Pytania do seniora _PUWM 2019

             Od  3  do  14  lipca  2019 roku   odbywały się  w Łebie  warsztaty medialne pod nazwą „Pytania do seniora”,  w których  wzięło  odział  ponad  czterdzieści osób.  Byli to przede wszystkim uczestnicy  w wieku do 18 lat,  z Krzyża Wielkopolskiego, Poznania i Warszawy. Po stronie zaproszonych, młodzież z Ukrainy z Kijowa i pobliskiego Vyszneve.  Realizacja projektu zaczęła się jeszcze w czerwcu b.r. .  Zorganizowane grupy medialne w Polsce i na Ukrainie przygotowały i przeprowadziły wywiady z seniorami na swoim terenie. Pytania były uzgadniane wspólnie.

Na spotkaniu w Łebie zrealizowane materiały dokumentalne były prezentowane i szczegółowo omawiane pod kontem warsztatu filmowego oraz merytorycznie.

Młodzież bogatsza o doświadczenia przygotowała kolejny wywiad tym razem w Łebie. O spotkanie na wywiad poprosiliśmy Pana Henryka Jarockiego.

Druga ekipa realizatorów przeprowadziła kolejny wywiad, tym razem w Miejskiej Bibliotece Publicznej z żoną rybaka z Łeby.

Projekt „Pytania do seniora” Warsztaty medialne został dofinansowany przez NARODOWE CENTRUM KULTURY  w ramach kolejnej edycji programu Polsko Ukraińskiej Wymiany Młodzieży.