Sylwetki Wielkopolan 2023

Jeszcze w maju b.r. zaczynamy w kilku szkołach w Wielkopolsce, realizację programu warsztatów dziennikarskich – telewizyjnych, pod nazwą ” Sylwetki Wielkopolan „. Projekt został dofinansowany ponownie przez WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE.
Pierwsze zajęcia z podstaw języka filmu i początkach kina, odbędą się w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolski, w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pile, w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży oraz w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego w Rawiczu. Zainteresowanie projektem zgłosiły też dwie szkoły w Koninie oraz w Poznaniu i Lesznie.

W dniach 25 czerwca do 3 lipca b.r. planujemy warsztaty w Łebie, (w pierwszym terminie) dla uczestników szczególnie zainteresowanych i uzdolnionych. Pod okiem zawodowych operatorów kamer będzie można ćwiczyć formy dziennikarskie, w tym realizację wywiadu z seniorem z Pomorza.