Sylwetki Wielkopolan 2023

Jeszcze w maju b.r., w kilku szkołach w Wielkopolsce, rozpoczęliśmy realizację programu warsztatów dziennikarskich – telewizyjnych, pod nazwą ” Sylwetki Wielkopolan „. Projekt został dofinansowany ponownie przez WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE.
Zajęcia warsztatowe, odbywały się cyklicznie w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki „Alternatywa” w Lesznie;

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego w Rawiczu;

w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży;

w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie;

w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pile

w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim;

oraz w Szkole Podstawowej nr 78 im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu.

W lipcu b.r. odbyły się warsztaty w Łebie dla uczestników szczególnie zainteresowanych i uzdolnionych. Pod okiem zawodowych operatorów kamer można było ćwiczyć formy dziennikarskie, w tym realizację wywiadu z seniorem z Pomorza.