Festiwal Filmowy „1 Minuta”

PROTOKÓŁ JURY

Jury powołane przez dyrektora festiwalu, w składzie: JANUSZ PIWOWARSKI – operator filmowy, MAREK OLIWIER FIEDLER – animator kultury filmowej, STEFANIYA ABBASOVA – doktorantka UAM w Poznaniu, po obejrzeniu dwudziestu filmów w pokazie konkursowym w dniu 28 października 2022 roku postanowiło nie przyznać głównej nagrody ponad kategoriami. Jurorzy postanowili przyznać nagrody w postaci dysku pamięci zewnętrznej i dyplomu następującym filmom:

Pan Janusz Piwowarski – przyznał swoją nagrodę filmowi INSTAGRAM VS REAL LIFE w realizacji Krystyna Rohalia;

Marek Olivier Fiedler – przyznał nagrodę filmowi BODYGUARD Maria Fedorchuk;

Pani Stefania Abbasova przyznała nagrodę dla filmu KAMYCZEK W WODZIE zrealizowanego przez Amelia Nieradka.

KONKURS PUBLICZNOŚCI

Widzowie w siedmiu miejscach pokazów konkursowych zadecydują o swoich nagrodach, w postaci akredytacji na warsztat filmowe, organizowane przez Fundację Filmowiec w 2023 roku oraz Głównej Nagrodzie Publiczności, w postaci dysku pamięci zewnętrznej.

W Muzeum im. Arkadego Fiedlera w Puszczykowie widzowie uhonorowali filmy w następującej kolejności:  63 pkt  K-4  Veronika Halai,  63 pkt  THE ROBBER  Gracjana Stańko,  59 pkt  INSTAGRAM VS REALLIFE  Krystyna Rohalia, 59 pkt  KLAPCIUSZEK Blanka Kufel, Jagoda Czerwonka,  56 pkt COOL CUCUMBERS  Sofia Chernova,  53 pkt BODYGUARD  Mariia Fedorchuk,   51 pkt  PLAŻOWANIE  Agata Klocek,  48 pkt  BLUEBERRY  Katrin Kropp,  46 pkt   PI  Maria Skowrońska,  46 pkt MAGIC OF  Lena Michałek,  44 pkt GIRL IN WHITE  Zoya Kulischova,  44 pkt  CASINO  Mario Kropp, 43 pkt RAIN  Maria Antonets i Marria Fedorchuk,  42 pkt  PUZZLE  Minou Kropp, 39 pkt ZOMBIE APOKALIPSE  Misha Hurin,  36 pkt  ALICJA  Milena Kubiś,  34 pkt  INNI  Anna Pieniak i Olga Karczyńska,  30 pkt  RYK  Oliwia Bilińska,  25 pkt  KAMYCZEK W WODZIE  Amelia Nieradka,  23 pkt  BEZ TYTUŁU  praca zbiorowa.

W Szkole Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Koninie uczniowie przyznali punkty następującym filmom:  36 pkt  INSTAGRAM IN WHITE  Krystyny Rohali;  35 pkt dla ZOMBIE APOKALIPSE  Misha Hurin;  34 pkt  COOL CUCUMBERS  Sofia Chernova;  33 pkt dla filmów  K – 4   Veronika Halai  oraz  THE ROBBER  Gracjana Stańko;  29,5 pkt  otrzymał KLAPCIUSZEK  Blanki Kufel i Jagody Czerwonka;  27 pkt dla filmów GIRL IN WHITE  Zoya Kulischova,   ALICJA  Mileny Kubiś,  PLAŻOWANIE  Agaty Klocek,  23,5 pkt  dla  PUZZLE Minou Kropp,   23 pkt  CASINO  Mario Kropp,  20 pkt  dla MAGIC OFF  Leny Michałek, 19,5 pkt  BODYGUARD  Mariia Fedorchuk,  18,5 pkt  BEZ TYTUŁU  praca zbiorowa, 18 pkt RYK Oliwia Bylińska, 17 pkt  RAIN  Mariia Antonets, Mariia Fedorchuk,  16,5 pkt   PI   Marii Skowrońskiej,  16 pkt  KAMYCZEK w WODZIE   Amelia Nieradka,  15,5 pkt  BLUEBERRY  Katrin Kropp,  14,5  INNI  Anna Pieniak i Olga Karczyńska.

W Szkole Podstawowej nr 5  im. Arkadego Fiedlera w Gnieźnie uczniowie zagłosowali w następujący sposób: 76 pkt COOL CUCUMBERS  Sofia Chernova, 57,5 pkt  THE ROBBER Gracjan Stańko,  54 pkt  CASINO  Mario Kropp,  51 pkt  PLAŻOWANIE  Agata Klocek,  50,5 pkt  BLUEBERRY  Katrin Kropp,   49,5 pkt  RAIN   Mariia Antonets i Marria Fedorchuk,       48,5 pkt  PUZZLE  Minou Kropp,  48,5 pkt  K-4  Veronika Halai,  48 pkt  KLAPCIUSZEK, 42,5 pkt  INSTAGRAM  VS  REAL  LIFE  Krystyna Rohalia,   41,5  pkt  ALICJA,  41 pkt INNI  Anna Pieniak i Olga Karczyńska,  40,5 pkt ZOMBIE  APOKALIPSE  Misha Hurin,  39 pkt  MAGIC OF  Lena Michałek,   37 pkt  GIRL IN WHITE  Zoya Kulischova,  37 pkt  PI  Maria Skowrońska,  30,5 pkt  BODYGUARD  Mariia Fedorchuk,  28,5 pkt KAMYCZEK w WODZIE Amelia Nieradka, 25 pkt  RYK  Oliwia Bilińska,  23,5 pkt  BEZ TYTUŁU  praca zbiorowa.

W Szkole Podstawowej nr 78  im. w Poznaniu uczniowie przyznali swoje punkty następującym filmom:  64,5 pkt KLAPCIUSZEK  Blanka Kufel i Jagoda Czerwonka,  60,5 pkt  BODYGUARD  Maria Fedorczuk,  57,5 pkt  GIRL IN WHITE  Zoya Kulischova,  53 pkt COOL CUCUMBERS  Sofia Chernova,   51,5 pkt   K_4   Veronika Halai,   48,5 pkt  PLAŻOWANIE   Agata Klocek,   47,5 pkt   INSTAGRAM VS REAL LIFE  Krystyna Rohalia,  47 pkt  RYK  Oliwia Bilińska,  46 pkt  ALICJA  Milena Kubiś,  45 pkt  BLUBERRY  Katrin Kropp,  43,5 pkt  RAIN  Mariia Antonets i Mariia Fedorchuk,  42,5 pkt  PUZZLE  Minou Kropp,  40,5 pkt  ZOMBIE APOKALIPSE  Misha Hurin,  40 pkt  MAGIC OF  Lena Michałek,  35,5 pkt  PI  Maria Skowrońska,  34,5 pkt INNI  Anna Pieniak i Olga Karczyńska,  34,5 pkt  KAMYCZEK W WODZIE  Amelia Nieradka,  34 pkt  CASINO  Mario Kropp,  30 pkt  BEZ TYTUŁU  praca zbiorowa,  23 pkt  THE ROBBER  Gracjan Stańko.

 

Regulamin

1 Minuta

REGULAMIN

1. Pokazy publiczne filmów konkursowych XXI Międzynarodowego Festiwalu        Filmowego „1 Minuta” rozpoczną się na początku grudnia 2023 roku, w kilku miejscach, głównie w szkołach w Wielkopolsce, a pokaz konkursowy finałowy
z udziałem Jury w połowie grudnia 2023 roku w Poznaniu.

2. W pokazie  konkursowym  „1 Minuta”  mogą  wziąć udział  filmy  zrealizowane w latach 2021-2023. Filmy nie mogą być realizacjami komercyjnymi ( np. na zlecenie telewizyjne lub agencji reklamowej ), za które autor otrzymał wynagrodzenie.

3. Komisja Kwalifikacyjna po przeglądzie zgłoszonych prac, może nie dopuścić do konkursu filmu ze względów technicznych lub innych, o czym powiadomi autora.

4. W tym roku konkurs filmowy został zaplanowany w dwóch kategoriach czasowych: do jednej minuty oraz ponad jedną minutę (mniej niż dwie minuty).  

5. Filmy na płycie DVD (DVD-wideo) z Kartą Filmu można dostarczyć drogą pocztową na adres: Fundacja „Filmowiec” (z dopiskiem: 1 Minuta),
ul. Mazowiecka 10,  61-617 Poznań. Film można też zgłosić drogą elektroniczną (www.wetransfer.com)   
na adres:   pm@filmowiec.org.pl
6. Termin nadsyłania lub dostarczenia filmów upływa 23 listopada 2023 roku.

7. Filmy konkursowe będzie oceniać widownia na specjalnych pokazach, organizowanych w szkołach, ośrodkach kultury i w innych miejscach. Organizator powoła również Jury, które przyzna nagrody w trzech kategoriach wiekowych: do 14 lat, 15-18 lat i powyżej 18.  Nagrody rzeczowe, pieniężne i inne oraz w postaci dyplomów, zostaną wręczone obecnym na ceremonii laureatom lub ich przedstawicielom. W sytuacji szczególnej będą do odbioru w ustalonym miejscu
– nie przewidujemy wysyłania drogą pocztową.

8. Nadesłane filmy nie będą odsyłane autorom i pozostaną w archiwum festiwalu.

9. Autor – producent zgłaszając film na festiwal „1 Minuta” wyraża zgodę na pokazy filmu w czasie festiwalu oraz po jego zakończeniu. Autor wyraża zgodę na kopiowanie filmu w celach archiwizacji, jak również dla pokazów konkursowych na stronie internetowej i związanych z promocją festiwalu.
10. Za organizację i przebieg festiwalu odpowiedzialny jest dyrektor organizacyjny Piotr Majdrowicz

 https://www.facebook.com/MFF1Minuta     www.filmowiec.org.pl  

XXI  Międzynarodowy Festiwal Filmowy  „1 Minuta”  został  dofinansowany  przez  WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE