Fazy/Phase

MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY FILMU ANIMOWANEGO
INTERNATIONALER TRICKFILMWORKSHOP

od 15 do 23 października 2022
vom 15. bis 23. Oktober 2022

w Kudowie Zdroju        in Kudowa Zdroj (Kurort an der polnisch–tschechischen Grenze)

Ośrodek Wypoczynkowy ORION I,  al. Jana Pawła II  2,  57-350 Kudowa Zdrój
pokoje: 2- lub 3-osobowe z łazienkami       Zimmer: Doppel- bzw. Dreibettzimmer mit Bad uczestnicy z Niemiec, Ukrainy i Polski                 TN aus: Deutschland, Ukraine und Polen

Przygotowaliśmy dla Was: stanowiska do animacji i kompletne wyposażenie cyfrowe do nagrywania i obróbki obrazu + studio dźwiękowe
Es stehen für Euch bereit: Tricktische und komplette DIGITALE AUFZEICHNUNG und BEARBEITUNG + TONSTUDIO

OPIEKUNOWIE: wybitni polscy twórcy filmów animowanych – Witold GIERSZ i Stanisałw LENARTOWICZ, niemiecki twórca Rolf Birn.
MENTOREN
sind die erfahrenen polnischen Trickfilmregisseure: W. GIERSZ und
S. LENARTOWICZ, deutscher Schöpfer – Rolf Birn.

KOSZT: 1000 PLN – program + pobyt (z całodniowym wyżywieniem)
(w uzasadnionych przypadkach możliwe zwolnienie z opłaty)
TEILNEHMERGREBÜHR: 220 € -Workshop mit Vollpension
(in begründeten Fällen – mögliche Kostenbefreiung

ORGANIZATORZY: Fundacja FILMOWIEC z Poznania
Co-op.: FANTASIA e.V. z Drezna
ORGANISATION: Stiftung FILMEMACHER aus Poznan
Co-op.: FANTASIA e.V. aus Dresden

KONTAKT: Jacek Wojtas (+48 601 679861; jacek@filmowiec.org.pl)
KONTAKT: Rolf Birn (+49 175 4010923; rbirn@web.de)

WSPARCIE FINANSOWE              FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG