Studium Realizacji Telewizyjnej

            KURS OPERATORSKI   w Poznaniu od  2 grudnia 2023 roku

Przyjmujemy  już zapisy na trzymiesięczny  Kurs Operatorski.  Program zaplanowano w soboty w Poznaniu  oraz  praktyki  w  Kudowie Zdroju na początku 2024 roku.

Z każdą osobą pełnoletnią która prześle Kartę Zgłoszenia, przeprowadzamy rozmowę kwalifikacyjną i po uzgodnieniu podpiszemy umowę o wzajemnych zobowiązaniach. Fundacja organizuje kursy pokrywając wszystkie koszty z wpłat darowizn. Ustalamy je dla wszystkich w sposób jednolity ale zależny od ilości podpisanych porozumień. 

Prosimy o deklaracje – kartą zgłoszenia – udziału Kursie Operatorskim najpóźniej do  20 listopada  2023 roku  Zgłoszenia elektronicznie na adres:  pm@filmowiec.org.pl    Terminy zajęć i program  mogą być skorygowane  w wyniku konsultacji  z  zadeklarowanymi uczestnikami.

Konsultacje prowadzi  Piotr Majdrowicz  –  kierownik Studium Realizacji Telewizyjnej w Poznaniu:   tel. 880 383 887.

Nie trzeba mieć własnego sprzętu do zajęć. Fundacja udostępnia materiały i własny sprzęt.   Praktyki będziemy prowadzić  w małych grupach.

Uczestnicy  kursu  którzy  zaliczą  wszystkie  ćwiczenia  i  co najmniej  80 % obecność, otrzymują Dyplom Ukończenia Kursu Operatorskiego. Wszyscy uczestnicy którzy będą obecni na większości zajęć i nie koniecznie zaliczą wszystkie ćwiczenia, otrzymają zaświadczenie o udziale w programie Kursu Operatorskiego.

Naukę będzie można kontynuować ( dla zainteresowanych jako drugi semestr Studium RTV ) na praktykach dziennikarskich-telewizyjnych.

Harmonogram zajęć  (soboty 10.3o – 15.oo)

2 grudnia 2023  _zajęcia z podstaw języka filmu oraz analiza warsztatowa prac uczestnika. _zajęcia z podstaw języka filmu oraz analiza warsztatowa prac zaprezentowanych przez uczestników.

9 grudnia 2023 _ćwiczenia z kamerą oraz analiza warsztatowa  zapisów wideo zrealizowanych na zajęciach przez uczestników kursu. Ustalenia dotyczące sesji wyjazdowej w okresie letnim. 

2 – 7 stycznia 2024  _praktyki operatorskie w Kudowie Zdroju.

27 stycznia 2024 _podsumowanie programu kursu operatorskiego.

……………………………………………………………………………………………………………………..

Krótka historia Studium Realizacji Telewizyjnej w Poznaniu

historia …w budowie.