Jedno Ujęcie 2019

        

30 sierpnia b. r.  zakończyliśmy realizacje programu   XXII   Warsztatów  i  Konkursu Filmowego  „Jedno Ujęcie ”  w  Łebie.

Kolejny już projekt medialny realizowany dzięki pomocy finansowej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, obfitował w liczne wydarzenia w których uczestniczyła młodzież z Polski, Niemiec i Ukrainy.

   

Projekt  „Jedno Ujęcie”  w  Łebie  został dofinansowany  przez  POLSKO – NIEMIECKĄ WSPÓŁPRACĘ  MŁODZIEŻY   oraz  STOWARZYSZENIE  FILMOWCÓW  POLSKICH. 

Pytania do seniora _PUWM 2019

             Od  3  do  14  lipca  2019 roku   odbywały się  w Łebie  warsztaty medialne pod nazwą „Pytania do seniora”,  w których  wzięło  odział  ponad  czterdzieści osób.  Byli to przede wszystkim uczestnicy  w wieku do 18 lat,  z Krzyża Wielkopolskiego, Poznania i Warszawy. Po stronie zaproszonych, młodzież z Ukrainy z Kijowa i pobliskiego Vyszneve.  Realizacja projektu zaczęła się jeszcze w czerwcu b.r. .  Zorganizowane grupy medialne w Polsce i na Ukrainie przygotowały i przeprowadziły wywiady z seniorami na swoim terenie. Pytania były uzgadniane wspólnie.

Na spotkaniu w Łebie zrealizowane materiały dokumentalne były prezentowane i szczegółowo omawiane pod kontem warsztatu filmowego oraz merytorycznie.

Młodzież bogatsza o doświadczenia przygotowała kolejny wywiad tym razem w Łebie. O spotkanie na wywiad poprosiliśmy Pana Henryka Jarockiego.

Druga ekipa realizatorów przeprowadziła kolejny wywiad, tym razem w Miejskiej Bibliotece Publicznej z żoną rybaka z Łeby.

Projekt „Pytania do seniora” Warsztaty medialne został dofinansowany przez NARODOWE CENTRUM KULTURY  w ramach kolejnej edycji programu Polsko Ukraińskiej Wymiany Młodzieży.

Pierwszy Film 2019

        Fundacja zakończyła już zajęcia edukacyjne w ramach programu  kolejnej edycji  Warsztatów Medialnych „Pierwszy Film”.  Warsztaty odbywały się w sześciu miejscach w Wielkopolsce, głównie w szkołach.  Projekt prowadzony był w Zespole Szkół  w Nowym Tomyślu:  Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Kole:Młodzieżowym Centrum Profilaktyki „Alternatywa” w Lesznie:Szkole Podstawowej  w Krzyżu WielkopolskimLiceum Ogólnokształcącym  im. Jarosława Dąbrowskiego w Rawiczu:i Szkole Podstawowej im. Zbigniewa Herberta we Wronkach.Projekt jest dofinansowany przez SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO.

Sylwetki Wielkopolan 2019

             Zakończyły się już warsztaty medialne pod nazwą „Sylwetki Wielkopolan”,  realizowane  w  pięciu  miejscach  w  Wielkopolsce.  Projekt był realizowany  planowo  do  30 października 2019 r.  Młodzież szczególnie zainteresowana  i uzdolniona tworzyła ekipy medialne – telewizyjne, realizując we wszystkich miejscach formy dziennikarskie  na temat postaci wyróżniających się w danym regionie.

 

Niepodległość _Warsztaty Medialne

    W dniach od 7 do 13 listopada b. r.  odbywały się w Gdańsku i Gdyni Warsztaty Medialne pod nazwą „Niepodległość”. Młodzież z Polski i Ukrainy brała udział w zajęciach dziennikarskich-telewizyjnych tworząc krótkie formy dokumentalne. Zespoły medialne w składach międzynarodowych dokumentowały też wydarzenia związane z 100 -leciem odzyskania niepodległości przez PolskęMłodzież miała też okazję odwiedzić Gdyńskie Centrum Filmowe;zwiedzić Muzeum Marynarki Wojennej;była też niezwykła okazja zwiedzić łódź podwodną „Bielik”

Projekt został dofinansowany przez  NARODOWE CENTRUM KULTURY w Warszawie, w ramach programu POLSKO-UKRAIŃSKIEJ WYMIANY MŁODZIEŻY.

321-Start 2018

    Od połowy sierpnia do końca 2018 roku fundacja  realizowała  kolejną  edycję  programu   „321-Start”  Festiwal  Twórczości Medialnej  Młodzieży.  Zajęcia cykliczne prowadzone były w dziewięciu miejscach, głównie w szkołach podstawowych i średnich.Program przewidywał również udział zainteresowanych w warsztatach specjalistycznych. Pierwsze takie warsztaty – reżyserskie – odbywały się jeszcze w okresie letnim w Łebie, przy okazji XXII edycji Międzynarodowych Warsztatów „Jedno Ujęcie”; Na początku października b. r.  młodzież ze szkół w Krzyżu Wlkp, Warszawie i grupa działająca przy Fundacji „Filmowiec” z Poznania, uczestniczyła w Międzynarodowych Warsztatach Filmu Animowanego FAZE w Kudowie Zdroju;

W pierwszej połowie listopada 2018 roku odbył się w Gdańsku i Gdyni program Polsko – Ukraińskiej Wymiany Młodzieży. Były to głównie praktyki dziennikarskie pod hasłem „Niepodległość”.  W I Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku zrealizowano praktyki dziennikarskie-telewizyjne, dokumentując przy okazji działania artystyczne związane z 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę.Uczestnicy zjazdu odwiedzili też Muzeum Marynarki Wojennej oraz Akademię Morską.Brali też udział w pokazie filmu dokumentalnego w Gdyńskim Centrum Filmowym.

Zajęcia cykliczne odbywały się sukcesywnie w Liceum Ogólnokształcącym w Strzelinie;  w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3  w Strzelinie;w Szkole Podstawowej im. Bojowników o Wolność i Demokrację w Krzyżu Wielkopolskim; w Zespole Szkół Technicznych w Kole;Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II  w Kudowie Zdroju;w Szkole Podstawowej nr 3 w Lesznie,  im. Marii Skłodowskiej – Curie;oraz Zespole Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu

Tradycyjnie w kilku szkołach, głównie tam gdzie realizowany był program warsztatów obywały się też pokazy zestawu filmów zgłoszonych do konkursu filmowego „321-Start”. Młodzież w kilkunastu szkołach oceniała zaprezentowane prace rówieśników. I tak, w  Liceum Ogólnokształcącym w KUDOWIE ZDROJU filmy oceniono następująco:  MANIFEST KINA otrzymał  47 pkt,  filmy HOUSE FOR A HEDGEHOG i HAMBURGER po 37 pkt,  TO FLY  35 pkt;  DESERT 33 pkt; MAGICLAND 27 pkt;  POWER OF MAKE UP 25 pkt;  FOR JOUR IMAGINATION   22 pkt;  MINDOCRAFT SURIVAL 19 pkt;  ZAGUBIONA PŁYTA 17 pkt; LECIUTKIE PLECAKI 12 pkt;  WYBÓR,  POLA  i  ROMANTYCZNA DUSZA  po 10 pkt; NIE MÓW HOP  i BUSINESSMEN  po 9 pkt; POLSKA GRYPA  6 pkt.  W Zespole szkół Technicznych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu: HOUSE FOR A HEDGEHOG 43 pkt;  DESERT 39 pkt; HAMBURGER  36 pkt; MANIFEST KINA i POLA  po 34 pkt; POWER OF MAKE UP 33 pkt;  TO FLY 32 pkt;  MINDOCRAFT SURIVAL 25 pkt;  FOR JOUR IMAGINATION 23 pkt; ROMANTYCZNA DUSZA  i  LECIUTKIE PLECAKI  po 22 pkt;  NIE MÓW HOP i   MAGICLAND  po 19 pkt;  WYBÓR 17 pkt; POLSKA GRYPA i BUSINESSMEN po 16 pkt; ZAGUBIONA PŁYTA 13 pkt.                                                     W  Szkole Podstawowej Zespołu Szkół Publicznych w KUDOWIE ZDROJU oceniano:  MANIFEST KINA  36 pkt; TO FLY  31  pkt;  HAMBURGER  30 pkt;  HOUSE FOR A HEDGEHOG  29 pkt;  DESERT  25 pkt; MINDOCRAFT SURIVAL  22 pkt;  MAGICLAND  i ROMANTYCZNA DUSZA po 21 pkt;  FOR JOUR IMAGINATION i LECIUTKIE PLECAKI   po 18 pkt;  NIE MÓW HOP 17 pkt;    WYBÓR  ZAGUBIONA PŁYTA i POWER OF MAKE UP  po 16 pkt;   POLA 14 pkt;  BUSINESSMEN 13 pkt;  POLSKA GRYPA 12 pkt.                     W Szkole  Podstawowe j Integracyjnej  nr 317  im. Edmunda Bojanowskiego w Warszawie oceniano w następujący sposób: MANIFEST KINA 49 pkt; DESERT 42 pkt; HOUSE FOR A HEADGEHOG 41 pkt; TO FLY  i ROMANTYCZNA DUSZA po 39 pkt;   MAGICLAND 37 pkt;  NIE MÓW HOP 35 pkt; FOR JOUR IMAGINATION i BUSINESSMAN i POWER OF MAKE UP  po 31 pkt; LECIUTKIE PLECAKI 28 pkt; POLSKA GRYPA i POLA  po  25 pkt; MINDOCRAFT SURIVAL 24 pkt; WYBÓR 23 pkt; ZGUBIONA PŁYTA 17 pkt.    W Publicznej Szkole Podstawowej w SZCZELINIE głosowano następująco: MANIFEST KINA 25 pkt; HOUSE FOR A HEDGEHOG 23 pkt;  HAMBURGER  22 pkt; TO FLY 21 pkt; DESERT 20 pkt;  POWER OF MAKE UP  18 pkt;  FOR JOUR IMAGINATION LECIUTKIE PLECAKI  po 17 pkt;  MINDOCRAFT SURIVAL 16 pkt; POLA 14 pkt; ROMANTYCZNA DUSZA  12 pkt;  WYBÓR i  BUSINESSMEN  po 11 pkt; NIE MÓW HOP i ZAGUBIONA PŁYTA  po 6 pkt; POLSKA GRYPA i MAGICLAND po 5 pkt; W  Zespole Szkół Technicznych w KOLE   filmy oceniono:  MANIFEST KINA  35 pkt;  TO FLY  29 pkt;  MINDOCRAFT SURIVAL  i  HOUSE FOR A HEDGEHOG  po 24 pkt; HAMBURGER  23 pkt;  ZAGUBIONA PŁYTA  20 pkt;  DESERT 19 pkt;  LECIUTKIE PLECAKI 17 pkt; POLA i WYBÓR po 16 pkt; FOR JOUR IMAGINATION 15 pkt; POWER OF MAKE UP 13 pkt; MAGICLAND 11 pkt; BUSINESSMEN 8 pkt; NIE MÓW HOP  7 pkt; ROMANTYCZNA DUSZA 6 pkt;  POLSKA GRYPA 5 pkt.                                                      W Szkole Podstawowej  im. Henryka Sucharskiego w POZNANIU  zagłosowano:  POLA  41 pkt;  DESERT  39 pkt; HOUSE FOR A HEDGEHOG  38 pkt; MANIFEST KINA i TO FLY po 35 pkt; LECIUTKIE PLECAKI  32 pkt; HAMBURGER  29 pkt; FOR JOUR IMAGINATION 28 pkt;  MINDOCRAFT SURIVAL i POWER OF MAKE UP po 26 pkt; NIE MÓW HOP  24 pkt; ROMANTYCZNA DUSZA 19 pkt; WYBÓR i BUISINESSMEN po 18 pkt; POLSKA GRYPA 15 pkt; ZAGUBIONA PŁYTA  12 pkt; MAGICLAND 6 pkt.                         W Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego w RAWICZU oceniono filmy następująco: MANIFEST KINA  36 pkt; TO FLY  33 pkt; WYBÓR 31 pkt; MIDOCRAFT SURIVAL, DESERT i HAMBURGER  po 30 pkt; HOUSE FOR A HEDGEHOG 29 pkt; POWER OF MAKE UP  27 pkt; NIE MÓW HOP LECIUTKIE PLECAKI  26 pkt;  FOR JOUR IMAGINATION  i  ROMANTYCZNA DUSZA  po 25 pkt;  BUSINESSMEN  24 pkt;  ZAGUBIONA PŁYTA  i  POLA  po 23 pkt;  MAGICLAND  21 pkt;  POLSKA GRYPA  20 pkt. W Szkole Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa Herberta we WRONKACH  filmy oceniono: DESERT 36 pkt;  HOUSE FOR HEDGEHOG 33 pkt; TO FLY i MANIFEST KINA po 31 pkt; LECIUTKIE PLECAKI 27 pkt; MIDOCRAFT SURIVAL 24 pkt;  POLSKA GRYPA 23 pkt; POWER OF MAKE UP 21 pkt; POLA 20 pkt; NIE MÓW HOP 19 pkt; ZAGUBIONA PŁYTA i HAMBURGER po 18 pkt, MAGICLAND 17 pkt; FOR JOUR IMAGINATION, BUSINESSMEN i ROMANTYCZNA DUSZA  po 16 pkt;  WYBÓR 11 pkt.  W Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Lesznie  filmy oceniano: TO FLY 34 pkt; MANIFEST KINA 33 pkt; FOR JOUR IMAGINATION  31 pkt;  HOUSE FOR HEDGEHOG 30 pkt;  DESERT 26 pkt;  NIE MÓW HOP i POWER OF MAKE UP po 25 pkt;  MINDOCRAFT SURIVAL i ROMANTYCZNA DUSZA po 24 pkt;  POLA 23 pkt; HAMBURGER  22 pkt; ZAGUBIONA PŁYTA  i  LECIUTKIE PLECAKI  po 20 pkt;  WYBÓR 19 pkt,  MAGICLAND  17 pkt, POLSKA GRYPA i BUSINESSMEN po 16 pkt.  W Szkole Podstawowej nr 78 im prof. Wiktora Degi w Poznaniu  filmy oceniono: TO FLY  60 pkt;  HAMBURGER  58 pkt;   MINDOCRAFT SURIVAL i  LECIUTKIE PLECAKI po 54 pkt; DESERT 51 pkt;  WYBÓR 44 pkt;  POLA  43 pkt;  NIE MÓW HOP i  ROMANTYCZNA DUSZA  po 42 pkt;   BUSINESSMEN I ZAGUBIONA PŁYTA  41 pkt; POWER OF MAKE UP  40 pkt;  HOUSE FOR A HEDGEHOG  38 pkt; FOR JOUR IMAGINATION i MANIFEST KINA 37 pkt; POLSKA  GRYPA  30 pkt;  MAGICLAND  25 pkt.

Projekt „321-Start” Festiwal Twórczości Medialnej Młodzieży został dofinansowany przez MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ.

FAZY 2018

          Kolejna edycja Międzynarodowych Warsztatów Filmu Animowanego  FAZY  odbyła się  w tym roku,  w dniach  6 – 14 października. Brała w niej udział rekordowa liczba uczestników z Polski, Niemiec i Rosji – prawie 70 osób, które pod okiem instruktorów poznawały tajniki sztuki filmowej. Gościem specjalnym, sprawującym opiekę artystyczną był wybitny twórca filmów animowanych – Witold Giersz.Młodzież tworzyła swoje projekty przy specjalnie przygotowanych stanowiskach;

https://spbowid.edupage.org     /https://spbowid.edupage.org/news/#news-140 https://spbowid.edupage.org/album/?#photos:album:53

NA SPORTOWO

Od sierpnia do końca listopada b. r.  trwały zajęcia Warsztatów Medialnych dla Młodzieży pod nazwą  „Na sportowo”.  Jak  sama  nazwa  wskazuje  tematem  warsztatów dziennikarskich – telewizyjnych były zagadnienia związane z szeroko rozumianą kulturą sportową, przede wszystkim wśród młodzieży. W pięciu miejscach realizowano materiały warsztatowe na tematy sportowe, część w szkołach a po części na arenach sportowych. Do realizacji programu „Na sportowo” włączyło się pięć podmiotów:  Stowarzyszenie Lekkoatletyczne „Olimpia” Poznań;Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Poznaniu;Szkoła Podstawowa nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Poznaniu;Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi;oraz grupa filmowców działałąca przy Fundacji „Filmowiec”, korzystająca z gościnności Ośrodka Kultury „Wierzbak” na Sołaczu;

Projekt  był  dofinansowany  z  budżetu   MIASTA POZNANIA   w  ramach  zadania Centrum Inicjatyw Lokalnych – Regrantingowe.

„Pierwszy Film” w Wielkopolsce i… nad polskim morzem

      30  listopada 2018 roku  zakończyliśmy realizację programu edukacji  „Pierwszy Film” realizowanego w sześciu miejscach w Wielkopolsce:  w Młodzieżowym Centrum Profilaktyki ALTERNATYWA w Lesznie;

w Zespole Szkół w Krzyżu Wielkopolskim; w Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Kole; w klasie gimnazjalnej Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Herberta we Wronkach; w Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego w Rawiczu; w klasie w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Szamotułach;W okresie letnim podczas warsztatów w Łebie  uczestnicy z Poznania i Krzyża Wielkopolskiego mieli możliwość sprawdzania się w ekipie filmowej w kilku specjalnościach, związanych z realizacją filmów. Ćwiczyli  działania operatora kamery, dźwiękowca, oświetleniowca i reżysera na planie filmowym. Była też możliwość udziału w realizowanych miniaturach filmowych w roli aktorów lub statystów.Można było też zrealizować film animowany na specjalnie przygotowanym stanowisku  – co najmłodsi uczestnicy uczynili.

Jeszcze na początku realizacji projektu udało się przeprowadzić wycieczkę do Łódzkiej Szkoły Filmowej i Muzeum Kinematografii.Kolejną okazję na odwiedziny w Szkole Filmowej, tym razem w Centrum Filmowym w Gdyni mieli uczestnicy w czasie udziału w wymianie młodzieży PUWM w listopadzie br.  

Zajęcia z techniki taśmy filmowej były organizowane w Ośrodku Kultury „Wierzbak”. Młodzież z Wielkopolski miała okazję poznać warsztat filmowy i eksponaty związane z produkcją filmów na taśmach filmowych. Pobyt w Poznaniu to okazji do zwiedzania ekspozycji Muzeum Powstania Wielkopolskiego z której wielu skorzystało.

„Pierwszy Film” był współfinansowany przez WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE.