Sylwetki Wielkopolan 2023

Jeszcze w maju b.r., w kilku szkołach w Wielkopolsce, rozpoczęliśmy realizację programu warsztatów dziennikarskich – telewizyjnych, pod nazwą ” Sylwetki Wielkopolan „. Projekt został dofinansowany ponownie przez WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE.
Pierwsze zajęcia z podstaw języka filmu i początkach kina, odbywały się w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolski, w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pile, w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie, w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży, w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego w Rawiczu, w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Poznaniu oraz w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki „Alternatywa” w Lesznie.

W lipcu b.r. odbyły się warsztaty w Łebie dla uczestników szczególnie zainteresowanych i uzdolnionych. Pod okiem zawodowych operatorów kamer można było ćwiczyć formy dziennikarskie, w tym realizację wywiadu z seniorem z Pomorza.