Rodzinne Filmowanie

Rodzinne filmowanie to nowa inicjatywa Fundacji „Filmowiec” realizowana od 2020 roku w Łebie. W tym roku program warsztatów przeprowadzono od 22 do 29 czerwca 2021 roku. W projekcie brało udział 22 uczestników.

1 Minuta _festiwal zakończony

PROTOKÓŁ JURY
Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „1 Minuta”

Jury Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „1 Minuta” po obejrzeniu 28 filmów – na wniosek organizatora – wybrało 15 filmów do prezentacji konkursowej za pośrednictwem strony internetowej.  Jury postanowiło zrezygnować z podziału filmów na dwie kategorie czasowe.  Spośród finałowych 15 filmów każdy z Jurorów przyznał swoją nagrodę i wyróżnienia.

Nagrody główne – akredytacje udziału w Międzynarodowych Warsztatach Filmowych  w Łebie w okresie letnim, organizowanych przez Fundację „Filmowiec” oraz upominek, kartę pamięci;

Pani Krystyna Fiedler – artysta sztuk wizualnych, postanowiła przyznać nagrodę za film:  I WANNA BE FREE  (w kategorii wiekowej 11 – 14 lat)  dla  Iryny Vertiuk;

Pan Janusz Piwowarski – operator filmowy, postanowił przyznać nagrodę za film:  CHOICE  (w kategorii wiekowej 18 +) dla Alicji Kucharskiej;

Pan Piotr Majdrowicz – animator kultury filmowej, postanowił przyznać nagrodę za film:  BUL BUL (w kategorii wiekowej 15 – 18 lat)  dla  Natalii Wróbel;

Ponadto Jury przyznało trzy wyróżnienia rzeczowe w postaci zestawu: książek, płyt wideo oraz karty pamięci, dla autorów filmów: 

BLUE  (w kategorii wiekowej 15 – 18 lat)  zrealizowanego przez Erykę Wolna;  LITLE PELLET  (w kategorii wiekowej 11 – 14 lat) zrealizowanego przez Polę Wojtaś ;  NEW LIFE  ( w kategorii wiekowej 11 -14 lat)  zrealizowanego przez Marię Wiśniewską.

Jury postanowiło przyznać również nagrodę specjalną, w postaci akredytacji na Międzynarodowe Warsztaty Filmowe  w Łebie, ufundowaną przez Prezesa Fundacji „Filmowiec” dla autora filmu zagranicznego pt:  BUMERANG  w realizacji  BARENDA VOGELA  z Niemiec  (w kategorii wiekowej  11 – 14 lat) .

Jury przyznało również wyróżnienie w postaci dyplomu uznania dla filmu autora z zagranicy,  TRANSFILM   w realizacji  Anny Jacquerioz  (w kategorii 18 +).           

………………………………………………………

Niezależnie od werdyktu Jury – powołanego przez organizatora – za pośrednictwem strony internetowej odbyła się prezentacja zestawu filmów konkursowych do oceny przez internautów. W ciągu 5 dni ( od 3 do 7 grudnia 2020 roku )  nadesłano 177 wiadomości elektronicznych – głosów oceniających filmy konkursowe.  Najwięcej punktów w wyniku głosowania internautów,  465  otrzymał film p.t.  JUST SMILE  w realizacji  Stanisława Kozłowskiego. 

Kolejną osiemnastą już edycję projektu „1 Minuta” Międzynarodowy Festiwal Filmowy dofinansował POWIAT POZNAŃ.

FAZY 2020

       Międzynarodowe Warsztaty Filmu Animowanego  „FAZY 2020 ” zakończone.  Odbywały się ponownie  w Ośrodku Wypoczynkowym  ORION  w  Kudowie Zdroju, w dniach od 17 do  25  października 2020 roku.   Przyjechali do nas  –  tradycyjnie już  –  uczestnicy  z  Niemiec i Polski. Udział w projekcie FAZY grupy młodzieży z Ukrainy – ze względu na sytuację epidemiczną – możliwy był tylko w formie codziennych sesji kontaktów drogą internetową.  
Było to dla nas kolejne doświadczenie z wykorzystaniem drogi elektronicznej. Udało się pomyślnie przeprowadzić wszystkie punkty programu  – choć oczywiście wszyscy tęsknimy  za  bezpośrednim kontaktem uczestników w przyszłości.  
Ze względu na zaistniałą sytuację również finał projektu odbywał się w niezwykłych okolicznościach, tzn. dla uczestników z Niemiec również drogą internetową. Ale udało się przeprowadzić końcowe prezentacje efektów (miniatur filmowych) w sposób zadowalający, chociaż działo się to w sposób dla nas dość zaskakujący…Tradycyjnie już warsztaty filmowe rozpoczęły się od pracy nad kolejną wersją „łańcuszka”,  realizowanego techniką rysunkową. Rozstawione pierwszego dnia stanowiska do realizacji filmów animowanych,  służyły praktycznie bez przerwy,  aż do ostatniego dnia zajęć.     Młodzi autorzy z Polski, Niemiec i Ukrainy,  pod okiem doświadczonych instruktorów filmu animowanego,  tworzyli swoje miniatury w różnych technikach.  Takie działania miały miejsce  równolegle, również na warsztatach filmu animowanego w Ośrodku Kultury na Ukrainie.      W rezultacie powstało ponad dwadzieścia miniatur filmowych, co w obecnych warunkach uważamy za bardzo pozytywny rezultat. 

W najbliższym czasie większość filmów trafi do pokazów konkursowych XXVIII Międzynarodowego Festiwali Filmowego „1 Minuta”.

Projekt  „FAZY 2020” został dofinansowany przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży.

Jedno Ujęcie 2020

           

XXIII  edycja  Międzynarodowych  Warsztatów  Filmowych   „Jedno Ujęcie”  w  Łebie zakończona.  W imprezie wzięli udział uczestnicy z Polski i Niemiec oraz  w tym roku wyjątkowo on-line,  grupa młodzieży z Ukrainy. Wymuszona forma komunikacji w tym roku – ze zrozumiałych względów – ku naszemu zadowoleniu dała całkiem dobre rezultaty. Wszystkie działania przewidziane programem udało się zrealizować w zaplanowanym czasie. Oczywiście też dzięki dużemu zaangażowaniu osób „funkcyjnych” – za co Fundacja „Filmowiec” serdecznie dziękuje.

W corocznym konkursie „Jedno Ujęcie”, pokazano ponad dwadzieścia miniatur filmowych z Polski, Niemiec i Ukrainy,  zrealizowanych w jednym ujęciu kamery.      Filmy w konkursie zaprezentował również zespół z Ukrainy  – z którym kontakt on-line  prowadziliśmy codziennie do południa i wieczorem. Prezentowane prace warsztatowe  a później też konkursowe były omawiane na bieżąco. Jury  przyznało  nagrody  finansowe,  ufundowane  przez  STOWARZYSZENIE FILMOWCÓW  POLSKICH,  wręczono  też  specjalne dyplomy.

Projekt warsztatów „Jedno Ujęcie” był po raz kolejny dofinansowany przez POLSKO -NIEMIECKĄ WSPÓŁPRACE MŁODZIEŻY oraz  STOWARZYSZENIE FILMOWCÓW POLSKICH.

Czas na sport 2020

Fundacja „Filmowiec” realizowała do 30 listopada 2020 roku kolejną edycję projektu o tematyce sportowej, dzięki dofinansowaniu  MIASTA  POZNANIA.  Od czerwca b. r. „ostro ruszyliśmy do dzieła” dzięki temu udało się zrealizować serię praktyk w plenerach w czasie treningów i zawodów sportowych. Szczególnie zainteresowani uczestnicy brali udział w plenerze fotograficznym i wideo w czasie rywalizacji najmłodszych lekkoatletów, w bardzo widowiskowej dyscyplinie sportu jaką jest skok o tyczce.  

We wrześniu b. r.  udało się jeszcze przeprowadzić kilka terminów wykładów z podstaw dziennikarstwa telewizyjnego w kilku  szkołach i ośrodku kultury. W październiku jednak musieliśmy nasze bezpośrednie działania ograniczyć, ze względu na zarządzenia związane z pandemią covid-19.  Organizowanie spotkań ze sportowcami w klasie nie doszło oczywiście do skutku. Jedno udało się zorganizować ale tylko w dozwolonym wymiarze, w grupie do pięciu uczestników. Zapowiadane wcześniej działanie konkursowe za pośrednictwem strony internetowej zostało ogłoszone w połowie listopada b. r.  Odzew w postaci zgłoszeń prac nastąpił ale na razie w bardzo małym stopniu. Postanowiliśmy przedłużyć działanie mimo że termin projektu został oficjalnie zamknięty. Fundacja będzie kontynuowała konkurs własnymi środkami – sytuacja jest wyjątkowa i będziemy w miarę możliwości prowadzić dalej program.

Prace do konkursu ujęć sportowych proszę zgłaszać do 11 grudnia 2020 roku za pośrednictwem strony:  www.kursfilmowy.pl

 

Rodzinne filmowanie w Łebie

Fundacja „Filmowiec” organizuje projekt edukacyjny w dniach od 1 do 7. lipca 2020 r.   w Łebie, pod  nazwą  „Rodzinne filmowanie”.  Program  warsztatów  przewiduje  naukę podstaw  fotografii i filmowania, uwzględniający działania w formie konkursów,  wspólnych do realizacji  dla  Rodziców i Dzieci.  Liczba uczestników jest ograniczona,   ze względu na potrzebę zachowania minimum bezpieczeństwa. Program będzie modyfikowany  i dostosowany do obowiązujących zarządzeń.

Festiwal „1 Minuta” 2020

    Tegoroczna, osiemnasta już edycja Międzynarodowego Festiwalu  Filmowego  „1 Minuta”  jest wyjątkowa,  tak  jak wyjątkowa jest sytuacja  w której wszyscy się znajdujemy. Obecnie przechodzimy na realizację programu on-line. Co prawda zespoły medialne z większość miejsc dokonały już zapisów pod hasłem ” Zespół ze Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Czerlejnie odwiedził z kamerą schronisko dla zwierząt, przeprowadzając kilka wywiadów;a grupa filmowców z Kostrzyna w Wielkopolsce przygotowała i zrealizowała w MGOK swój pierwszy wywiad z seniorem: 

Postanowiliśmy uaktywnić najbardziej zainteresowanych ogłoszeniem konkursu na miniaturę tematem związaną z miejscem zamieszkania.
Od 1 do 6 lipca b.r.  odbywały się zajęcia warsztatowe dla grupy uczestników „1 Minuta” w Łebie.

 

W tym roku ze względu na sytuację epidemiczną, wprowadzamy pokazy filmów  konkursowych w sieci, z oceną i głosowaniem na filmy przez widzów. 

Projekt   XXVIII  Międzynarodowego  Festiwalu  Filmowego  „1 Minuta”  został dofinansowany przez  POWIAT POZNAŃ.

 

Pytania o historię

       Do końca roku 2019  – dosłownie – prowadzone były warsztaty medialne pod nazwą  „Pytania o historię”. Ostatnim akcentem były warsztaty medialne – montażowe na których zainteresowani mogli m. innymi śledzić montaż formy dziennikarskiej wywiad z historykiem.

Projekt realizowany był w  siedmiu miejscach w Wielkopolsce. Młodzież uczyła się historii  wykorzystując narzędzia medialne.  Uczestnicy projektu  formułowali ekipy dziennikarskie  i realizowali sondy wśród uczniów w swojej szkole.  Pytania dotyczyły głównie wiedzy na temat uczestnictwa kobiet w pracy i walce o odzyskanie niepodległości przez Polskę,  a w szczególności udziału kobiet w Powstaniu Wielkopolskim. Praktyki  w okresie dwóch ostatnich  miesięcy roku 2019,  odbywały się  w Wielkopolsce w:  Liceum Ogólnokształcącym  im. Jarosława Dąbrowskiego w Rawiczu;w Zespole Szkół w Nowym Tomyślu;w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki  ALTERNATYWA  w Lesznie;w Liceum Ogólnokształcącym  im. Kazimierza Wielkiego w Kole;w Liceum Ogólnokształcącym w Krzyżu wielkopolskim;  w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Kostrzynie oraz w Ośrodku Kultury WIERZBAK w Poznaniu.

Projekt jest współfinansowany przez WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE.

 

Festiwal „1 Minuta” w Kórniku

    Kolejna edycja festiwalu filmów jednominutowych zakończona. Przegląd  konkursowy  filmów odbywał się  w  tym roku  w  Kórnickim  Ośrodku  Kultury.  Na otwartym pokazie zaprezentowano dwadzieścia osiem miniatur filmowych. Filmy oceniało Jury powołane przez organizatora, w składzie Krystyna Fiedler – artystka sztuk wizualnych, Sławomir Animucki – dyrektor Kórnickiego Ośrodka Kultury oraz Janusz Piwowarski – operator filmowy. Jury nagrodziło następujące filmy:  TRYPTYK  w realizacji  Anzelm Mende z Drezna (nagroda rzeczowa ufundowana przez Kórnickie Centrum Kultury); THA EART  w realizacji grupy filmowców z Kijowa (nagroda rzeczowa  ufundowana  przez  Fundację „Filmowiec” );  NIEMOŻLIWE   w  realizacji Konstancja Taraszka i Julianna Budziak z Poznania (nagroda rzeczowa ufundowana przez Fundację „Filmowiec”). Przyznano również wyróżnienia rzeczowe dla filmów: BROKEN CIRCLE  realizacja Lisa Hill i Eva Bornitz z Drezna; MAGICZNE JAPKO dla grupy z klubu filmowego MGOK w Kostrzynie w Wielkopolsce; GOODNIGHT realizacja Stanisław Adamski, Eryka Wolna i Natalia Wróbel z Poznania. Przyznano również dyplom uznania Poli Wojtaś za film JEDNOKOMÓRKOWCY z Wrocławia.  Swoją nagrodę przyznała również publiczność – najwięcej głosów zebrał  TRYPTYK  Anzelma Mende.Projekt „1 Minuta” tradycyjnie, również w tym roku to warsztaty medialne dla młodzieży pod nazwą „Minuta dla Powiatu”. Warsztaty odbywały się w Kórnickim Ośrodku Kultury,   w  Szkole Podstawowej  im. Wincentego Witosa  w  Czerlejnie,  w  Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy  w  Rokietnicy:oraz  w  Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym  w Luboniu:

Projekt został dofinansowany przez POWIAT POZNAŃ.

FAZE 2019 _zakończone

W dniach od 19 do 27 października 2019 roku w Kudowie Zdroju odbywały się Międzynarodowe Warsztaty Filmu Animowanego „FAZY 2019”.

Ponownie padł rekord uczestników  –  w projekcie wzięło udział  65 osób z Rosji, Niemiec  i Polski.  Jak na nasze obecne możliwości  to naprawdę dużo.

Tradycyjnie warsztaty rozpoczęła praca nad kolejną wersją „łańcuszka”, realizowanego techniką rysunkową przez wszystkich uczestników. Rozstawione już pierwszego dnia stanowiska służyły praktycznie bez przerwy, aż do ostatniego dnia. Autorzy pod okiem mistrzów animacji tworzyli swoje miniatury w różnych technikach. Zrealizowano ponad   25 filmików. Ponownie gościem specjalnym był Witold Giersz. Przyjechali do nas również specjaliści z Niemiec i Rosji.

 

Warsztaty były współfinansowane przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży oraz Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.