Czas dla Powiatu

Fundacja „Filmowiec” prowadzi już od kwietnia b. r. zajęcia edukacyjne w ramach warsztatów towarzyszących „1 Minuta” w dwóch miejscach w Powiecie Poznańskim, Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Kostrzynie oraz w Bibliotece Miejskiej im. M. Musierowicz i CAK w Puszczykowie. Warsztaty w trzecim miejscu, Zespole Szkół im. Jadwigi W. Zamoyskich w Rokietnicy rozpoczną się w czerwcu.

Projekt „1 Minuta” został dofinansowany przez POWIAT POZNAŃSKI.