Projekty w Wielkopolsce

Od kwietnia b.r. fundacja realizuje trzy projekty edukacji filmowej w Wielkopolsce. Warsztaty pod nazwą „Sylwetki Wielkopolan” i „Moja Wielkopolska”, dofinansowane przez Województwo Wielkopolskie oraz „Pytania o Historię” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Warsztaty realizowane są w kilkunastu miejscowościach, głównie w szkołach średnich ale też w ośrodkach kultury w Wielkopolsce.

uczniowie Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie;
uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile;
uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Barbary w Chodzieży;
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Kostrzynie w Wielkopolsce;
uczniowie Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży;